Beregning på stigningen i fællesudgifterne ( vedtaget på generalsamlingen 2019 )