Forsikring

 

Ejerlejlighedsforeningen har tegnet lovpligtig bygningsforsikring hos Alm. Brand.

Forsikringen dækker:

Brand og El-skade
Den direkte skade på det forsikrede ved ildsvåde (brand).

Glas
Ud- og indvendige ruder og glas i døre, faste spejle og keramiske kogeplader.

Sanitet
Håndvaske, wc-kummer og badekar (badekar 80 % - og egen betaling på 20 %).

Insekt og svamp
Den direkte skade på det forsikrede ved angreb af træ- og murødelæggende insekter og svamp.

Udvidet rørskade
Ved udvidet rørskade forstås skjulte rør, der er indstøbt eller skjult under gulv,
i kanaler eller krybekælder, i vægge, skunkrum eller lignende
(forsikringen dækker ikke skader på synlige rør, radiatorer og reguleringsventiler).

Anmeldelse af skade
Hvis din lejlighed udsættes for en skade, der kan være dækket af bygningsforsikringen,
så skal du meddele det til viceværten, så han kan besigtige og anmelde skaden til
foreningens forsikringsselskab.

Ejerforeningens forsikringsselskab dækker kun skader der er besigtiget
af viceværten, og godkendt af forsikringsselskabet.

Viceværten er altid klar med råd og vejledning.