Affaldssortering

 

Bioaffald
Bioaffald skal i godkendte bioposer.
For at opnå bedst mulig hygiejne og undgå lugtgener bedes du lukke posen.
Bioposerne kan frit afhentes i vaskeriet ved nr. 28.

Flasker
Glasflasker og andet glas.

Papir
Aviser, blade og reklamer - ikke i plastikposer.

Restaffald
Brændbart affald, herunder plastikposer, mælkekartoner og pizzabakker.

Batterier
Alle mindre batterier.

Containergården
Metal, plastik, større pap, møbler, hvidevarer, elektronik, større batterier, maling,
kemikalier, lysstofrør, energipærer, brugte juletræer, affald efter nytårsfyrværkeri
og andet ikke brændbart affald.

Hjælp til sortering

På linket herunder kan du åbne en fil, der viser, hvordan du sorterer
bioaffald og restaffald rigtigt.